Kravaller

Här nedan följer den totala festguiden för läsåret 12/13 vid LiU. Tänk på att festa är roligt, men att studierna alltid ska gå först!

Sept

8/9 On The Rocks – PilS
14/9-15/9: Dra’t  iSpa’t – CM
22/9 Sjukhusfesten – MedSex
27/9-29/9 LeMans – FM

Okt:

6/10: Lagens Änglar – Jur6
11/10-12/10: Intervallen – ESN Linköping
27/10: TentaKravallen –  D-Group, Bi6, KrogVet

Nov:

1/11-3/11 Pallen. VI-ling
10/11 HHH – Y6
17/11 Full Moon Party – CC
22/11-24/11 Schlaget – 4-V

Dec:

1/12 Luciakraballen – ELIN Players
8/12 Luciafesten – LiTHe Blås

Jan:

17/2 TK – Y6
26/1 I-Cabaré – CM
31/1-2/2 VSR, Y6

Feb:

9/2    Afterskifesten – 720
16/2 Kravallentine – Läx
20/2-23/2 Snuttefilmen – Bi6
28/2-2/3 SUNTRIP - SM, FBI, LÄX

Mars:

9/3: SportgalaNH – Oralspex, Jur6
16/3: Sjukhusfesten, Reflex

April:

6/4 Goldfever – FylleCellen
13/4 Flashback – Psyko
18/4-20/4 DÖMD, D-Group
25/4 Ölstopet – FM
26/4 UK – CM
30/4 Akuten – SSkål
Maj:

3/5-4/5 ELINpiaden – ELIN Players

Juni:

1/6 SommarX – Kårallen