SaksStyrelse

Styrelsen

Här presenteras personerna som sitter i SAKS styrelse verksamhetsåret 19/20 och vad deras poster innebär.

Vet du inte vem som du ska kontakta? Skicka ett mail till info@saksaren.se så ser vi till att det kommer fram till rätt person!

Ordförande

Namn: Andreas Jacobson

Hemort: Linköping

Ålder: 26

Epost: ordf@saksaren.se

Beskrivning av post:

Mitt uppdrag som ordförande är att hålla ihop och stötta verksamheten samt att tillsammans med styrelsen fastställa framtida riktning, målområden och aktiviteter. Som ordförande är mitt ansvar att leda styrelsens arbete, sammankalla till möten, driva dagordningen inkl material, motioner etc. Ett tredje viktigt område är mitt ansvar att representera vår sektion för att tillsammans med andra sektioners ordförande driva arbetet framåt i våra sektioner.
SAKS är sektionen för Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet och fungerar som länken mellan kåren, universitetet samt att skapa en bättre sammanhållning mellan alla studenter på programmet.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Det bästa med att plugga på LiU är att det alltid finns något roligt att hitta på! Jag kanske är partisk, men jag tror att få universitet kan mäta sig med den sammanhållning som finns på LiU och framförallt på SVP.

Sekreterare/Vice ordförande

Namn: Jens Korsvold

Hemort: Stockholm

Ålder: 25

Epost: sekreterare@saksaren.se

Beskrivning av post:

Som sekreterare för jag anteckningar på sektions- och styrelsemöten och håller reda på alla viktiga dokument. Som vice ordförande agerar jag i egenskap som ordförande om Andreas skulle vara frånvarande. Jag är också ansvarig för sektionsrummet som står öppet för alla studenter på det systemvetenskapliga programmet.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Det bästa med att plugga i Linköping är att det finns mycket roligt att investera CSN i annat än mat och hyra.

jakobsaks

Alumniansvarig

Namn: Jakob Lennström
Hemort: Vårgårda
Ålder: 22
Epost: alumni@saksaren.se

Beskrivning av post:
Som alumniansvarig är jag sektionens länk till programmets alumner, alltså tidigare studenter. Jag skapar alumniporträtt och anordnar en alumnikväll för sektionens medlemmar. Jag anordnar även en examenssittning och examensceremoni för våra treor.

Det bästa med att plugga i Linköping:
Det studiesociala runt studierna som alla föreningar skapar och att man har möjligheter till att gå med i dessa föreningar och bidra på egen hand.

 

Hannasaks

Utbildningsbevakare

Namn: Hanna Rasch
Hemort: Stockholm
Ålder: 21
Epost: utbildning@saksaren.se

Beskrivning av post:
Mitt uppdrag innebär att jag jobbar för att vår utbildning ska vara så bra som möjligt, och ständigt bli bättre. Som utbildningsbevakare är jag länken mellan studenter och programledning och tillsammans med klassrepresentanter ser jag till att studenters åsikter förs fram. Som också titeln antyder bevakar jag utbildningen för att se till att allt går rätt till och att dina rättigheter som student uppfylls. Studenter kan alltid vända sig till mig i frågor som gäller kurser eller programmet i helhet.

Det bästa med att plugga i Linköping:
Att staden är så anpassad till oss studenter och att det alltid finns något skojsigt att hitta på

Jonassaks

Kassör

Namn: Jonas Jacobson, inte relaterad till Andreas
Hemort: Stockholm
Ålder: 25
Epost: kassor@saksaren.se

Beskrivning av post:
Som kassör har jag hand om SAKS ekonomi, med allt vad det innebär!

Det bästa med att plugga i Linköping:
Gångavstånd till golfbanan.

aminasaks

Arbetsmiljöombud

Namn: Amina Suljevic

Hemort: Världsmetropolen Anderstorp

Ålder: 21

Epost: arbetsmiljo@saksaren.se

Beskrivning av post:

Som arbetsmiljöombud jobbar jag för att göra tiden på programmet så bekväm och trygg som möjligt för studenterna. Detta innebär att jobba både med den psykosociala aspekten och den fysiska samt att vara ett stöd för studenterna på programmet i dessa frågor.

Det bästa med att plugga i Linköping:

“Det bästa med att plugga i Linköping är att studentlivet här är grymt kul!”

Linussaks

Informationsansvarig

Namn: Linus Johansson

Hemort: Lidköping

Ålder: 20

Epost: info@saksaren.se

Beskrivning av post:

Mitt uppdrag som informationsansvarig är att ta hand om sektionens informationskanaler. Jag ansvarar för att uppdatera och förvalta sektionens hemsida samt administrera sektionens olika facebook-grupper och styrelsens mail med funktioner.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Att få lira för Saksigt IK

johanna4

Näringslivsansvarig

Namn: Johanna Hofrén

Hemort: Gävle

Ålder: 21

Epost: naringsliv@saksaren.se

Beskrivning av post:

Som näringslivsansvarig är det min uppgift att se till så att styrelsen får pengar. Jag mailar, ringer och träffar företag som på något sätt vill träffa/synas för sektionens medlemmar.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Falafelhuset! Om du inte har ätit en falafelrulle tidigare kommer du garanterat göra det som student i Linköping. Efter en utekväll är en falafelrulle givet.

moasaks(kopia)

Marknadsföringsansvarig

Namn: Moa Schönberg

Hemort: Stockholm

Ålder: 20

Epost: marknadsforing@saksaren.se

Beskrivning av post:

Som marknadsföringsansvarig är det jag som ser till att marknadsföra sektionen för studenterna på det Systemvetenskapliga programmet och på campus. Exempelvis ser jag som uppdaterar våra sociala medier med roligt och informativt innehåll, dessutom har jag fixat fram styrelsens kläder och designar och beställer våra fina sektionsväskor.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Enligt mig är det den perfekta staden, det är nära till allt och det finns mycket att hitta på. Sen måste jag påstå att studentlivet här är det roligaste och bästa, för vem kan motstå en kravall?

Juliasaks

Aktivitetsansvarig

Namn: Julia Widerberg

Hemort: Malmö

Ålder: 22

Epost: aktivitetsutskott@saksaren.se

Beskrivning av post:

Jag planerar och styr upp roliga aktiviteter för sektionens medlemmar, bland annat SAKSmästerskapen och den årliga skidresan.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Vi har ett aktivt studentliv med många engagerade föreningar, det finns alltid något att göra! Torsdagskröken följt av en kravall är nog det mest lyckade konceptet vi har.

 

Systerskapets Ordförande

Namn: Ellen Björk

Hemort: Stockholm

Ålder: 24

Epost: ordforande.systerskapet@saksaren.se

Beskrivning av post:

Jag är orförande i Systerskapet, sektionens damförening. Min roll i SAKS innebär att vara länken mellan Systerskapet och SAKS, så att styrelsen hålls uppdaterad om vårt pågående arbete i Systerskapet.

Rollen som Systerskapets ordförande är en komplott av lite gott å blandat. Tex. ser jag till att verksamhetsplanen följs, kallar till möten eller går på möten med de andra damföreningarnas ordföranden. Men främst är min uppgift att ha det ävergripande ansvaret att jag tillsammans med de övriga i Systerskapet jobbar mot föreningens syfte – att öka gemenskapen och att fler tjejer söker till programmet!

Det bästa med att plugga i Linköping:

Att oavsett vilket håll man ska åt har man lyxen att alltid få cykla i motvind…

Phesterichef

Namn: Helena Mårtensson

Hemort: Bollnäs

Ålder: 25

Epost: chef@saksmasteriet.se

Beskrivning av post:

Ytterst ansvarig för genomförande och planering av Saksmästeriets arbete.

Det bästa med att plugga i Linköping:

Att få lära känna så mycket fina människor och alla event.