Systemvetenskap vid Linköpings Universitet

Som systemvetare från Linköpings universitet kommer du att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden – du förstår hur IT påverkar oss människor och hur det kan stödja och utveckla såväl företag som offentliga organisationer. Vår utbildning är tvärvetenskaplig och verklighetsnära, med fokus på människa, teknik och organisation i ett samspel. Arbetssättet är projektorienterat, och det finns möjlighet till både verksamhetsförlagd praktik och studier utomlands. Mer information om programmet och dess inriktingar  finns här.Tre inriktningar


mark-516277_640

IT och Management

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra organisationer eller privata kunder.

Läs mer om IT och Management

white-board-593309_640

IT och Projekt

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur projektarbete bedrivs och vad projektledarrollen innebär i ett sammanhang där IT-system utvecklas.

Läs mer om IT och Projekt

programming-583923_640

IT och Systemutveckling

Du kommer att, utöver en traditionell IT-kompetens, få en särskild kompetens avseende utveckling. Inriktningen är i huvudsak teknisk till sin karaktär.

Läs mer om IT och SystemutvecklingMasterprogram


mark-516277_640

Masterprogram -IT och Management

Efter att du har läst de tre första åren av Systemvetenskapliga programmet så kan du välja att vidareutbilda dig med en masterutbildning.

Läs mer om masterutbildningen