IT & Projektledning

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur projektarbete bedrivs och vad projektledarrollen innebär i ett sammanhang där IT-system utvecklas. Den ska också ge dig en hög IT-kompetens.

Projektarbete är det arbetssätt som nästan uteslutande används i samband med förändrings- och utvecklingsarbete av IT-system inom företag och organisationer. Att arbeta i projektform innebär att samarbeta för att gemensamt nå i förväg bestämda mål.

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur projektarbete bedrivs och vad projektledarrollen innebär i ett sammanhang där IT-system utvecklas. Inriktningen syftar också till att du skall få en hög IT-kompetens. Det innebär att du kommer att förstå IT-systemens roll i verksamheter; du lär dig hur verksamheter och IT-system förändras, designas och förvaltas.

Centrala kurser innehåller IT-projekt och projektledning, systemutvecklingsprojekt samt processer, IT-system och koordination. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att:

  • förstå hur IT-projekt planeras, genomförs och utvärderas
  • förstå olika roller med ansvar för ledning av IT-projekt
  • förstå innehållet i olika projektmodeller och kunna använda IT-stöd för projektledning
  • förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet
  • förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa
  • ha en grundläggande kunskap om utveckling av IT-system
  • ha en grundläggande kunskap om hur IT-systemen används