Systemvetare


Det här är en utbildning för dig som vill arbeta i det spännande gränslandet mellan ny teknik, organisation och användare. Kom och forma din framtid tillsammans med oss, och bli en eftertraktad och skicklig systemvetare.

Som systemvetare från Linköpings universitet kommer du att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden – du förstår hur IT påverkar oss människor och hur det kan stödja och utveckla företag och offentliga organisationer. Vår utbildning är tvärvetenskaplig, vilket betyder att du studerar flera olika ämnen. Den är samtidigt verklighetsnära och bygger till stor del på projektarbete, med fokus på samspelet mellan människa, teknik och organisation. Programmets upplägg ger möjlighet till både praktik och studier utomlands.

Några jobb som tidigare studenter har:

  • Verksamhetsutvecklare
  • Organisationskonsult
  • Webbutvecklare
  • Projektledare
  • Programmerare


Intervjuer med systemvetaralumner


Pontus Bilén

-Jag blev väl mottagen hos företag efter min examen, systemvetarprogrammet i Linköping var erkänt och hade god renommé. Det finns alltid en efterfrågan på driftiga studenter med en bred utbildning som snabbt kan komma in i företag och deras processer.

Pontus Bilén arbetar för IFS (Industrial and Financial Systems) som utvecklar, förvaltar och säljer sitt affärssystem IFS Applications. Det är ett Linköpingsbolag från början men Pontus arbetar på Göteborgskontoret. Han har en anställning som Software Consultant med rollen Technical Project Coordinator. Han tog sin magisterexamen i informatik på det systemvetenskapliga programmet 2006.

Pontus började inom IFS som systemutvecklare med att programmera och designa funktionsförändringar i affärssystemets olika moduler, mestadels inom distribution, logistik och CRM (Customer Relationship Management). Han har under åren jobbat mer och mer mot att leda ett eller flera utvecklingsteam för större uppdrag och idag har han oftast rollen som delprojektledare i olika projekt för uppgraderingar och för nyimplementationer.

– Det är en hel del kundkontakt med resor över hela Skandinavien och det är stimulerande att jobba med kunder inom många olika branscher, allt ifrån el- och oljebolag i Norge, bilhandlare och klädmodekedjor till ett av världens största fraktbolag i Köpenhamn. Systemvetenskapliga programmet gav mig nödvändig träning i att ta till mig ny kunskap på kort tid och att arbeta strukturerat i projektform och självständigt. Utbildningen gav mig också en förståelse för komplexitet och då inte bara inom de tekniska ämnena utan även inom diskret matematik, ekonomi och organisationskunskap.

Pontus tycker att den roligaste kursen var den från första året då de gjorde ett helt IT-system från förstudie, design och utveckling till införsäljning.

-Den kursen gav en inblick i IT-branschen och svårigheterna med att jobba i projektteam. Det bästa var när jag kom underfund med diskret matematik och att det egentligen inte var svårt, bara märkligt komplicerat.Pontus säger att man ska bli systemvetare om man vill vara med och utveckla framtidens IPad & Gps-system eller bara för att göra livet enklare för några miljoner människor.

-Man får möjligheten att arbeta med en rad olika uppgifter inom IT-företag, konsultorganisationer, med systemutveckling och utmanande programmering eller leda andra i projekt och management och … Ja, egentligen vad du vill som ligger inom området Människa, Teknik och Organisation. IT är framtiden och med det systemvetenskapliga programmet i ryggen kan du gå väldigt långt på stigen.


Rasmus Bodin Löfgren

-Jag tog min examen 2007. Arbetsmarknaden skrek efter systemvetare! Nu fyra år senare är trycket på marknaden fortsatt högt och företag letar med ljus och lykta efter drivna systemvetare.

Rasmus Bodin Löfgren blev rekryterad genom en studiekamrat direkt efter examen, som programmerare till IT-konsulten Sogeti och flyttade till Helsingborg. Rasmus hamnade direkt i hetluften, han fick direkt både korta och långa uppdrag hos allt ifrån livsmedelstillverkare, tidningsförlag och världens största möbelhandlare. Rasmus nuvarande uppdrag är hos SEB på plats i Stockholm där han ingår i ett team som lyfter Internetbank till ett nytt programspråk.

– Jag brukar presentera mig själv som IT-konsult när folk frågar vad jag gör. Därför är det inte alltid som det framgår att jag har en systemvetenskaplig utbildning eller att jag arbetar med programmering. Däremot upplever jag att det finns en stor nyfikenhet för IT-branschen, en bransch som för många generationer är helt ny och lite mytomspunnen.

Inom IT-branschen sker snabba förändringar vilket ställer krav på att ständigt hålla sig ajour.

– De praktiska arbetsuppgifterna i mitt jobb skiljer sig ifrån dem som jag lärde mig under min utbildning. Däremot utvecklade jag under utbildningen en arbetsmetodik, jag lärde mig att strukturera mitt arbete och odlade ett professionellt tankesätt. På min arbetsplats har alla kollegor en akademisk examen. Jag tror att det är svårt att komma in i branschen utan en.

Rasmus påpekar att systemvetenskapliga programmet är en bred utbildning. Man läser allt ifrån programmering, företagsekonomi och gruppdynamik. Detta ger en bra bas att stå på och gör det lätt att hitta just det man brinner för; utveckling, test eller projektledning. Att arbetsmarknaden är riktigt het och att man har en efterfrågad kompetens är också kul, säger Rasmus.

-I en kurs i databasmodellering hade vi en mycket entusiastisk och duktig föreläsare ifrån Australien. Han gjorde konkreta kopplingar till sina erfarenheter från näringslivet. Detta var en ögonöppnare och inspirerade till att fördjupa min kunskap inom ämnet. Både kandidat- och magisteruppsatsen var två andra höjdpunkter där jag kom i kontakt med näringslivet och hittade glädjen till det som jag idag arbetar med.

Rasmus tycker att LiU är ett progressivt och lyhört universitet med ett mycket aktivt studentliv.

-Som helt grön i Linköping gick det snabbt att känna sig hemma på campus Valla och i studentområdet Ryd. I mitt arbetsliv är det alltid kul när man träffar och delar minnen med andra som också har läst på LiU. Från början av min utbildning till dess slut visste jag att LiU var rätt val.


Camilla Nyberg

-I dagens samhälle tittar man mer och mer på hur ett företags verksamhet kan effektiviseras med hjälp av nya IT-system. Inom detta område finns många arbetsuppgifter för en systemvetare.

Camilla Nyberg gick ut systemvetarprogrammet på LiU år 2008 och har sedan dess arbetat som Systemutvecklare på Ericsson. Hon utvecklar applikationer i Erlang för Ericssons testmiljö, deltar i dokumentationsgranskningar av testförfaranden samt ger support till andra team.

– Kurserna i arbetsprocesser, programmering och organisationsteori är exempel på kurser som jag har haft nytta av och som är väl relaterade till hur det kan se ut i arbetslivet. En systemvetare får en bred utbildning som inte bara är fokuserad på teknik. Den ger kunskaper så att man kan arbeta med de numera allt viktigare frågorna där man integrerar och effektiviserar verksamheten i ett företag med teknik.

Camilla tyckte att kurserna i programmering och examensarbetet var roligast.

-Examensarbetet gav mig möjlighet att för ett större företag besöka ett antal olika arbetsplatser, på ett flertal orter i Sverige, för att utreda möjligheterna att förbättra och underlätta företagets arbetsprocesser. Undersökningen gick ut på att ta fram ett beslutsunderlag för sammanslagning av ett antal olika diariesystem till ett gemensamt system.

Camilla tycker att LiU är ett stort universitet med bra resurser och nära till det mesta som en större stad kan erbjuda.

– Det är trevlig stämning med kvalificerade och positiva kursledare samt en väl fungerande kår och fadderverksamhet för oss studenter. På LiU känner man sig alltid välkommen och det är lätt att hitta någon att fråga om man undrar över någonting.