Saksmästeriet

SAKS-Mästeriet, även kallat SM, är systemvetarnas festeri och fadderi.

SM ansvarar för Nolle-P, Suntrip och andra sociala aktiviteter för det systemvetenskapliga programmet. SM har en egen hemsida. Denna hemsida är http://www.saksmasteriet.se.