Systerskapet består av en grupp tjejer från alla tre årskurser på Systemvetenskapliga programmet på Linköpings Universitet och riktar oss främst till tjejer på programmet då de är en minoritet. Syftet är att skapa en gemenskap, inte bara mellan tjejer, utan även mellan personer i de olika årskurserna på programmet som inte annars har möjlighet eller tillfälle att knyta kontakt med varandra.

Målet är att bidra med att sprida information och skapa en större känsla av sammanhang på programmet och mellan årskurserna vilket underlättar förberedelser inför kurser, anskaffande av kurslitteratur, förstahandsinformation om olika valbara kurser, utlandstermin och liknande. Stärka eller skapa nya vänskaper och stötta varandra helt enkelt!

Utöver detta vill vi organisera olika former av aktiviteter. Datatjej i Göteborg, sittningar ihop med andra tjejföreningar på Liu, fester, företagsbesök, samt föreläsningar om hur det fungerar för tjejer i arbetslivet och annat kul!

Systerskapets hemsida går att hitta på Systerskapet.saksaren.se