Alumniporträtt

Andrija Andrijevic

AndrijaImg

 

Namn: Andrija Andrijevic

Arbete: Konsult, IFS Scandinavia

Utbildning: Systemvetenskap, IT-Management

Jag arbetar på IFS Scandinavia i Linköping och har gjort det i lite över ett år. IFS utvecklar och levererar affärssystem till kunder i hela världen. För tillfället har företaget ca 3300 anställda som stödjer fler än en miljon användare världen över.

I början av min tid på IFS var fokus på att lära sig så mycket som möjligt i IFS Applications och lära känna de olika modulerna.

Som konsult på IFS är dagarna väldigt varierande. Ibland jobbar jag med en kund på heltid under en viss period och ibland med flera olika kunder parallellt. Som jag nämnde ovan så tillhör jag IFS skandinaviska organisation, som består av Sverige, Norge och Danmark. Min arbetsgrupp arbetar främst med tillverkande företag och finns representerad i samtliga städer där IFS Scandinavia har kontor (Linköping, Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo).
Kunderna som vi arbetar med kan vara lokaliserade i hela Skandinavien. Det innebär att det blir en hel del resor i perioder.

Det är svårt att svara på hur en vanlig dag ser ut eftersom det är ett så pass varierande arbete. Ena dagen kan man vara på kontoret och skriva specifikationer och arbeta med dessa tillsammans med våra kollegor i Sri Lanka och Indien, för att nästa dag åka ut till en kund och hålla i workshops.
Det är även variationen som gör arbetet spännande och utvecklande.
Jag kommer aldrig till jobbet och känner att jag har suttit här en hel arbetsdag och gått på ”auto-pilot”.
En stor del av det har att göra med att kunderna ställer höga krav oss konsulter. De förväntar sig att vi ska ha väldigt goda kunskaper i applikationen men även en god förståelse för deras verksamhet. Det gör att vi bra förutsättningar att förstå vilka utmaningar de ställs inför och vilka problem de har i dagsläget.

Exempel på en arbetsdag:

Nedan är en bild från ett internt möte som vi hade nyligen inför en projektuppstart. Dessa möten är viktiga i början av ett projekt för att se till att hela teamet jobbar tillsammans och vet vilka förväntningar det är på projektet och på varje individ.
Dagen började med att vi gick igenom projektplanen tillsammans och hade diskussioner kring den. Sedan gick vi igenom de olika arbetsområdena som finns i projektet och vilka utmaningar det finns i respektive område.
Dagen avslutades med aktiviteter och gemensam middag för hela teamet.

AndrijaImg_work