Alumniporträtt

Anna Eldh

Namn: Anna Eldh

Ålder: 24 år

Födelseort och uppväxt: Stockholm

Studerade systemvetenskap: 2011-2014

Varför systemvetenskap?

Fick tips om utbildningen via en kompis. Gillade idén av att få med en mix av teknik och verksamhet. Förstod även att programmet innebar många arbetsmöjligheter med olika inriktningar.

Inriktning på kandidatprogrammet?

IT och Projekt

Varför denna inriktning?

Genom inriktningen IT och Projekt fick man möjlighet att ha praktik ute hos ett företag under en hel termin. Kurserna kopplade till IT och Projekt passade även bäst in på den yrkesroll jag hade fokus på, d.v.s. att arbeta inom olika former av implementationsprojekt.

Engagemang under studietiden?

Jag var festerichef för SM 12/13 och satt med i SAKS samma år. Var även ordförande för valberedningen 13/14 samt hade rollen som företagsansvarig under LINK-dagarna 2013. Man hinner med att både plugga och engagera sig i studentlivet – jag lovar!

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Största nyttan jag tar med mig från systemvetarprogrammet är kombinationen av olika kurser, områden och inriktningar inom IT. Genom att läsa allt från projektledning till programmering skapades en bra grund att stå på inför arbetslivet.

Finns det någon kurs eller evenemang du önskat att du gått på men inte gjorde?

Jag missade Toga-festen 2014, annars gjorde jag nog det mesta! Skämt åsido – jag är nöjd med mina tre år och känner att jag hann med det mesta gällande både kurser och företags- samt studentevent.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Sedan ett år tillbaka jobbar jag som verksamhetskonsult på IT-konsultbolaget Advania i Stockholm.

Hur fick du jobbet?

Jag fick jobbet på Advania genom att ha en halvårspraktik på företaget under årskurs tre. Jag hade sökt praktik på ett flertal företag med liknande profil, men hamnade på Advania dels tack vare äldre studenter som arbetade där och som rekommenderade mig till företaget. Genom praktiken fick jag möjlighet att upptäcka Advania som företag samtidigt som Advania själva fick utmana mig och se om jag var kvalificerad att arbeta hos dem.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Jag arbetar idag med processautomatisering och processförbättring hos olika kunder med stöd av IT-system. Jag arbetar främst med ett verksamhetssystem som heter ServiceNow där jag i min roll gör krav- och behovsanalyser kopplat till plattformen. Rent konkret innebär det workshops och arbetsmöten med kunder där vi bearbetar krav som finns på verktyget. Sedan utvecklar jag tillsammans med mina kollegor de funktioner som passar kundens verksamhet.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Jag är fortfarande på de första trappstegen av min karriärstrappa, men för att komma dit jag är idag har jag pluggat hårt samt engagerat mig i olika studentorganisationer som i sin tur bidragit till ett bra kontaktnät. Att vara nyfiken och redo för omväxlande arbetsuppgifter är egenskaper som tagit mig långt än så länge i mitt yrke.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Du investerar mycket i din utbildning, så utnyttja tiden och kunskapen väl. Skippa inga kurser för att de verkar tråkiga, utan fokusera istället på helheten av programmet där alla delar behövs för att bli en bra systemvetare (eller verksamhetskonsult som jag är). Att söka praktik under en termin anser jag även ger en fördel. Man får chans att utforska arbetslivet, men fortfarande inom ramen av utbildningen.

Sedan slår jag även ett slag för studentorganisationerna runt om på Liu. Det kan tyckas onödigt eller tidskrävande att planera event för andra studenter på sin fritid – men det visar på socialt engagemang och drivkraft, vilket arbetsgivare gillar!

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Härliga kollegor (en hel del gamla systemvetare från Linköping) som gör det roligt att gå till jobbet.
  2. Spännande kunder med utmanande IT-lösningar.
  3. Har haft arbetsveckor i allt från Göteborg och Lund till London och Reykjavik!