Erik Bernhardsson

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Erik Bernhardsson Ålder: 23 Studerade systemvetenskap: 2010-2014 (tog studieuppehåll HT11-VT12) Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Jag valde att läsa inriktningen IT-Systemutveckling eftersom jag gillar att skapa och utveckla något från grunden. Det är väldigt inspirerande att vara med om […]

Gustav Malmqvist

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Gustav Malmqvist Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Systemvetenskap med IT-Management inriktning och tog examen 2013. Under min valbara termin åkte jag till Warszawa och studerade vid Ekonomiska Högskolan. Grym erfarenhet att ha gjort! Kandidatuppsatsen skrevs på IFS där vi […]

Maria Bladh

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Maria Bladh Studerade systemvetenskap: 2010-2013 med inriktning IT-projekt Var hade du din praktik och vad fick du göra? Min praktik var på CGI i Linköping där jag bland annat fick vara med ett förvaltningsprojekt som arbetade agilt med utvecklingsmetodiken […]

Hugo Mattsson

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Hugo Mattsson Studerade systemvetenskap: 2010-2013 Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Jag läste systemvetenskapliga programmet med inriktningen IT-Projekt. Anledningen till detta var att jag ville göra praktik under mitt tredje år och hade ambitioner att bli projektledare. Engagemang under Studietiden? […]

Matilda Östlund

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Matilda Östlund Studerade systemvetenskap: 2008-2011 Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Systemvetenskap på Linköpings universitet med inriktning IT-Management. Skrev min Kandidatuppsats på Saab Aeronautics om Standardisering vs Flexibilitet i arbetsprocesser. Läste sedan en ettårig master på IT- Management programmet på […]

Thomas Rieger

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Thomas Rieger Studerade systemvetenskap: 2010/2013 Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Har pluggat systemvetenskap med inriktning mot IT-projekt. Att jag valde den inriktningen var för att jag ville göra praktik på heltid under hösten årskurs 3. Det är jag glad […]

Ann-Sofie Englund

Publicerad Publicerad i Alumniporträtt

Namn: Ann-Sofie Englund Studerade systemvetenskap: 2010/2013 Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap? Jag fick praktik på IFS i Linköping och var där under hela höstterminen sista året. Jag valde då inriktningen IT-projekt eftersom det var den inriktningen där jag kunde ha […]