Alumniporträtt

Elin Lindgren

Namn: Elin Lindgren

Studerade systemvetenskap år: 2018-2021 

Varför systemvetenskap?
Ögonblicket jag bestämde mig för att söka systemvetenskap minns jag väl. Hela vår familj var på museum, jag och mamma satt på en bänk bredvid den lilla butiken i entrén. Vi började prata om utbildning och hon nämnde att systemvetenskap på LiU lät som en rolig utbildning. Efter att ha läst mer om utbildningen kände jag att den skulle passa mig bra. Det som lockade mig mest var blandningen av kurser, att både få lära mig mer om management och IT.    

Inriktning på kandidatprogrammet i Systemvetenskap? 
Systemutveckling 

Varför valde du denna inriktning? 
När jag började utbildningen trodde jag att mitt val skulle falla på management. Dock insåg jag relativt snabbt att jag gillade programmeringskurserna mest. Dessutom ville jag gärna läsa kursen i interaktionsprogrammering som var valbar under termin 5.  

Engagemang under Studietiden? 
Under 2018/2019 var jag med och planerade Studentorkesterfestivalen (SOF) som är norra Europas största studentarrangerade festival. Vi var 50 personer som tillsammans planerade inför tre festivaldagar. 2019/2020 var jag näringslivsansvarig i Systerskapet tillsammans med Anna som studerade samma år som mig. Att engagera sig studiesocialt gjorde mig mer fokuserad på mina studier eftersom det krävde att jag planerade min tid. Dessutom lärde jag känna personer från olika utbildningar, vilket var väldigt roligt! 

Vidare utbildning efter kandidatexamen? 
Nej 

Finns det någon kurs eller evenemang du önskat att du gått på men inte gjorde? 
Nej, jag är väldigt nöjd med hur min studietid blev. 

Var jobbar du just nu och vilken position har du? 
Jag jobbar på Netgain som konsult.   

Hur fick du jobbet? 
Min första kontakt med Netgain skedde under tiden jag satt med i Systerskapet. Strax efter vårt första möte började jag prata med den dåvarande HR-chefen om praktikmöjligheter. Det ledde till att jag hade min praktik hos Netgain under termin 5. När den började lida mot sitt slut fick jag frågan om att gå in på heltid hos kund, vilket jag tackade ja till. Att arbeta heltid parallellt med studier var både givande och krävande. Det var främst krävande under skrivandet av kandidatuppsatsen. Men allt är möjligt med lite vilja… och en skrivpartner som är flexibel.  

Vad innebär din roll och vilka arbetsuppgifter har du? 
Hos kunden har jag rollen som Queue Coordinator vilket i korta drag innebär att jag koordinerar arbete i ett team. Vårt team jobbar med förvaltning av digitaliseringsplattformen ServiceNow som bland annat kan hjälpa till att automatisera processer. Jag ansvarar för att fördela ut arbete, se till att alla har någonting att arbeta med och att arbetet prioriteras korrekt. Utöver det jobbar jag med utveckling i ServiceNow och att dokumentera det arbete vi gör för att underlätta för nya medarbetare i vårt team. 

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför? 
Utbildningen i sin helhet har varit väldigt nyttig för min arbetsroll. För att lyfta ut några kurser skulle jag säga Hållbara IT-Projekt och IT-förvaltning samt kurserna i Java och Ada. Hos kunden jag jobbar för arbetar vi enligt ITSM med incident, problem och change management. Dessutom använder vi oss mer och mer av ett agilt arbetssätt. På grund av detta var kursen i Hållbara IT-Projekt och IT-förvaltning väldigt lärorik för mig. Programmeringskurserna har utvecklat mina problemlösningskunskaper och att bryta ner problem vilket är någonting jag använder mig av på en daglig basis.  

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu? 
Eftersom jag fortfarande studerade när jag påbörjade mitt uppdrag hos kund var tanken att jag främst skulle utföra enklare konfigureringar i ServiceNow. Det gjorde jag fram till i mars 2021 då jag gick in i rollen som Queue Coordinator. Anledningen till det är enligt kunden att jag prioriterar rätt och ställer frågor vid minsta osäkerhet. Det anser jag visar på hur viktigt det är att våga ställa frågor. Speciellt eftersom alla frågor jag ställt under min anställning har gjort att jag nu kan prioritera bättre. 

Har du några råd till framtida systemvetare som vill ha ditt yrke? 
Först och främst, känn efter, vilket företag passar just dig? Vilka arbetsuppgifter vill du ta dig an? När du hittat rätt företag för dig, våga ta initiativ. Kommunicera med din chef och dina kollegor om vad du vill lära dig. Gör en kollega någonting som du vill lära dig? Kommunicera det! Eftersom företaget förhoppningsvis vill främja din utveckling ser de till att även du får lära dig det kollegan gör.

Tre snabba om ditt yrke
1. Att ha kompetenta och hjälpsamma kollegor är viktigt! Tack vare mina lär jag mig någonting nytt varje dag.
2. Vi har underbara kunder! Kunden jag sitter hos har väldigt spännande processer och utvecklas konstant.
3. Ta initiativ om du vill lära dig någonting! När det kommer till ServiceNow finns det många roliga utbildningar och certifieringar.