Alumniporträtt

Erik Bernhardsson

Namn: Erik Bernhardsson

Ålder: 23

Studerade systemvetenskap: 2010-2014 (tog studieuppehåll HT11-VT12)

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Jag valde att läsa inriktningen IT-Systemutveckling eftersom jag gillar att skapa och utveckla något från grunden. Det är väldigt inspirerande att vara med om processen från en idé till en färdig produkt.

Engagemang under studietiden?

Jag var faktiskt inte engagerad i varken SAKS eller SM under min studietid, vilket jag förvisso kan ångra lite såhär i efterhand. Jag tror absolut att det är en bra erfarenhet och extra konkurrenskraft för att få det jobb man vill ha efter utbildningen.

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Möjligheten till arbete dök upp för mig innan jag var klar med studierna och jag var mer sugen på att komma ut i arbetslivet och uppleva det man lärt sig i verkligheten i stället, så någon ytterligare utbildning blev det inte för min del.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Egentligen har jag haft nytta av det mesta. Jag skulle vilja påstå att jag lärde mig mer än vad jag först hade trott innan jag kom ut i arbetslivet. Framför allt har jag haft stor nytta av processtänket. Att kunna dela upp ett projekt, vad det än må vara, i mindre delar och via dessa ta mig till slutmålet. Jag skulle också säga att allt det som kommer tillsammans med programmet, och inte bara enskilda kurser, har varit nyttigt. Exempelvis termer man har stött på och det allmänna tänket kring IT och organisationer.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag arbetar på Sogeti i Linköping och har kort och gott titeln IT-konsult.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Mitt arbete innefattar såväl nyutveckling som vidareutveckling och applikationsförvaltning. Jag jobbar mest med utveckling av webbaserade applikationer och beroende på typ av projekt kan det innebära både att sitta ute hos kund eller i in-house-projekt på kontoret. I mitt arbete ingår både kundkontakt och utveckling, vilket är en spännande kombination eftersom man får insikt i såväl de sociala som de tekniska svårigheterna och det är en rolig utmaning att lösa.

Hur har du tagit till den position du har i yrkeslivet just nu?

Jag fick chansen att gå ett – av Sogeti skapat – program som heter Microsoft Academy, under två månader efter att jag avslutade mina studier på LiU. Det var en bra väg in i arbetslivet och därefter har det handlat om att våga lita på sin kompetens och ta för sig. Man har alltid något att bidra med.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Oavsett om man gillar de mer tekniska bitarna eller inte, rekommenderar jag att faktiskt lägga ner tid på att åtminstone lära sig det grundläggande inom programmering. Detta ger en förståelse för hur arbetet går till i branschen och är nyttigt oavsett roll. Inte minst tror jag att det är viktigt för att bli en bra ledare i framtiden.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Det är stor variation i de uppdrag man får
  2. En bransch som ändrar sig hela tiden, så det finns alltid nytt att lära
  3. Mycket kompetent folk som inspirerar

Vi i SAKS tackar Erik för hans tid och önskar honom all lycka i framtiden.