Alumniporträtt

Gustav Malmqvist

Namn: Gustav Malmqvist

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Systemvetenskap med IT-Management inriktning och tog examen 2013. Under min valbara termin åkte jag till Warszawa och studerade vid Ekonomiska Högskolan. Grym erfarenhet att ha gjort! Kandidatuppsatsen skrevs på IFS där vi undersökte mobila enheters påverkan av säkerheten i en organisation.

Engagemang under studietiden?

General i SM 11/12 – vilka tog Cowboy- und Indiandansen till LiU, kolla historieböckerna.

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Nej, läste ett år inom företagsekonomi och statsvetenskap innan jag började SVP.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Något jag uppskattar är den bredd programmet ger, att få kunskap om många av IT världens sysslor! För mig var även de mer tekniska kurserna väldigt givande då jag inte hade någon kunskap om programmering eller IT-design innan jag började SVP. Tidigare hade jag stor hjälp av databaser och datamodelleringskursen för att förstå hur olika företags datalager och strukturer är uppbyggda.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag jobbar idag på Capgemini som säljare inom Bank och Finans.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Jag är en del av Capgeminis Graduate program. Programmets mål är att ge en så bra start på karriären som möjligt, detta genom att byta arbetsuppgifter och roller under programmets gång, samtidigt som arbete blandas med gemensam utbildning. I mitt första projekt fick jag jobba tillsammans med projektledaren i ett utvecklingsprojekt på en av Sveriges storbanker. Jag började i Business Intelligence team och därav är jag väldigt tacksam för databaskursen. Idag är jag en del av vårt Business Development team inom Finanssektorn. Jag får möjlighet att träffa kunder och skapa nya affärsmöjligheter.

Hur har du tagit till den position du har i yrkeslivet just nu?

Jag har sett till att vara aktiv i studentlivet. Att visa att jag hanterar ansvar och klarar av att arbeta i projekt och i grupp är något som min arbetsgivare har sett som väldigt meriterande. Inte vara rädd att fråga efter det man vill.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Var aktiv, social och ta tag i saken. Väldigt få arbetsgivare kommer trycka på dig ett jobb, det är du som måste profilera dig och se till att de förstår att just du är unik. Att sätta upp ett tydligt mål skapar en bra möjlighet att ta rätt vägval.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Företag med en öppen miljö och med många väldigt inspirerande människor
  2. Möjligheten till stor variation av projekt. Capgemini har kunder inom allt från banker till möbelaffärer. Jag skapar min egen karriär.
  3. Hela världen som arbetsplats!