Alumniporträtt

Hugo Mattsson

Namn: Hugo Mattsson

Studerade systemvetenskap: 2010-2013

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Jag läste systemvetenskapliga programmet med inriktningen IT-Projekt. Anledningen till detta var att jag ville göra praktik under mitt tredje år och hade ambitioner att bli projektledare.

Engagemang under Studietiden?

Jag var engagerad i Saksmästeriet (SM) som trychmeister och jag kan lugnt säga att det var ett av de roligaste åren i mitt liv. Jag fick vänner som jag idag ser som några av mina absolut närmaste. Otroligt mycket fest men även ovärderliga kontakter.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Det är svårt att peka ut något särskilt moment eller kurs som jag verkligen tagit med mig ut i arbetslivet. I min nuvarande roll så är det väldigt viktigt att kunna hantera människor och tänka analytiskt. Under studierna så utvecklades och underhölls min förmåga till analytiskt tänkande på ett bra sätt så detta känner jag verkligen att jag har haft nytta av. Sedan så är givetvis det allmänna vokabuläret man får med sig från utbildningen nyttig. Utöver detta så är troligtvis de kontakter jag knutit under studietiden det allra viktigaste. Det är lätt att tänka på alla studenter, systemvetare såväl som andra, som just studenter. Men dessa är personer du kommer att stöta på senare i arbetslivet så underskatta inte det nätverk av kontakter du bygger upp under studietiden, du kommer att ha användning för det!

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag har rollen Business Consultant vilket man kan säga är Advanias benämning på Business Analyst-rollen. Jag arbetar inom en gruppering som heter BPM (Business Process Management). Inom denna gruppering så arbetar vi bland annat med ett molnbaserat ärendehanteringssystem som heter ServiceNow, samt AdvaniaNow vilket är Advanias MSP-tjänst baserad på samma plattform. Just nu har jag ett väldigt tekniskt fokus men jag rör mig allt mer mot verksamhetshållet med krav- och behovshantering hos våra kunder som använder dessa plattformar som systemstöd. Jag är knuten till Advanias kontor i Linköping men eftersom nästan alla våra kunder finns i Stockholm så befinner jag mig en hel del där.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Arbetsuppgifterna varierar extremt mycket. Just nu har jag som sagt ett tekniskt fokus så jag sysslar med en del krav- och behovsinsamling kopplat mot systemstöd. Det kan handla om att hålla en Workshop för att tillsammans med kunden ta reda på hur deras systemstöd ska konfigureras för att stödja processer och arbetssätt. Efter detta så har jag skött mycket av konfigureringen själv eller tillsammans med andra teknikkonsulter, så jag prövar på både teknik och verksamhetsfrågor. Under hösten har jag framförallt varit involverad i implementationen av ett nytt ärendehanteringssystem hos en kund i Stockholm. Parallellt med detta så har jag varit inblandad i förarbetet/förstudierna för liknande implementationer hos andra kunder. Det handlar mycket om att koordinera arbetet i projekten och hålla reda på att saker blir gjorda i tid och på rätt sätt. Många gånger får BA-rollen hantera uppgifter som traditionellt sett skötts av projektledare.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Jag sökte som sagt praktik mitt tredje år på programmet. Jag började leta efter intressanta företag att genomföra min praktik på och efter tips och rekommendation från en före detta systemvetarstudent så skickade jag en ansökan till Advania som vid tidpunkten hette Kerfi. Efter en kortare mailkonversation och ett par telefonsamtal fick jag komma på intervju och efter denna så fick jag praktikplats på företaget. Jag blev rätt snart erbjuden att börja arbeta på Advania efter praktiken, så efter att min praktik tagit slut i början av 2013 så började jag arbeta deltid för Advania. Har varit fast anställd med rollen som Business Consultant sedan augusti.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Rent allmänt så kan jag tipsa alla om att söka praktikplats. Praktik är ett utmärkt sätt att pröva på en specifik roll eller ett företag som du är nyfiken på. Det är också väldigt lockande för företag då de kan pröva på dig som medarbetare under en tid utan någon större ”risk”. Gällande praktik så är det bästa tipset att inte skicka ut en generell ansökan till massa företag samtidigt utan att fokusera på ett par företag som sysslar med ungefär det du vill arbeta med. Det kan handla om en viss sorts system, ett visst kundsegment eller en viss nisch inom IT. Anpassa sedan din ansökan specifikt till dessa företag och visa att du är intresserad och nyfiken och motivera varför just deras företag passar dig, visa att du är driven och nyfiken. Kom också med förslag på vad du kan bidra med under praktiktiden och vad du är intresserad av att pröva på och se ute i arbetslivet. På detta sätt förbättrar du dina chanser att få en praktikplats som passar just dig och inte bara en plats som råkade vara ledig.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Väldigt få dagar är lika, jag spenderar mycket tid ute hos kund och har väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag jobbar också med flera kunder samtidigt så det gäller att kunna ställa om helt från dag till dag. Det är roligt och utmanande.
  2. Jag har stor självständighet. Att vara konsult innebär mycket eget ansvar och liknar ofta rollen som egenföretagare. Du genomför mycket planering själv och lär dig en hel del affärsmannaskap.
  3. Jag får arbeta med drivna människor. Eftersom du arbetar med många projekt och kunder parallellt så får du arbeta med många drivna människor, såväl kunder som medarbetare. Det är inspirerande och tvingar dig att snabbt utvecklas och lära dig nya saker.