Alumniporträtt

Josefin Johansson Vaara

Josefin-Johansson-Vaara-2_kvadrat_small

Som systemvetare får du ganska snart lära dig att olika modeller och metoder är viktigt och något du behöver förstå för att kunna rusta dig för en framtida karriär inom IT. Du introduceras i hur projekt och förvaltning ska sättas upp och styras, hur utvecklingen ska bedrivas och hur allt ska rapporteras. Allt noggrant dokumenterat och paketerat för att du ska ha stenkoll på hur du ska skapa ordning och reda i dina framtida projekt!

…sen kommer du ut i arbetslivet och inser ganska snabbt att det svåra inte är att lära sig alla de här modellerna och metoderna, utan hur du håller ihop allt när kraven ständigt ändras, resurser saknas och leveranserna som du är beroende av inte kommer. Här någonstans kommer jag in!

Så vem är då jag? Jag heter Josefin Johansson Vaara och läste Systemvetenskap med managementinriktning mellan 2010-2013 på LiU. Idag jobbar jag som projektledare på IFS:s utvecklingsavdelning där jag just nu driver ett projekt som syftar till att utveckla ett nytt ramverk och lyfta upp innehållet från en befintlig applikation till det nya ramverket. Till min hjälp har jag två projektteam med medlemmar från Linköping, Göteborg, Nottingham och Colombo.

Tittar vi på min roll som projektledare handlar mitt jobb väldigt mycket om kommunikation och koordinering. Allt för att kunna hålla koll på vad som händer inom det egna projektet, men även för att hålla koll på andra projekt och projektprogram som vi har beroenden till. Under en “vanlig vecka” har jag därför ett antal återkommande sammankomster med mina team och andra projektledare på IFS så som:

  • Dagliga standups för mina två projektteam där teamen rapporterar vad de jobbar med och lyfter eventuella problem som dykt upp
  • Veckovis show & tells där teamen visar upp vad de jobbar med och får feedback från de andra. Här har även personer utanför projektet möjlighet att delta för att få insyn i vad vi jobbar med
  • Veckovis projektmöten där jag som projektledare jobbar med informationsspridning till teamen
  • Veckovis projektledarmöten för de två andra projektprogram som mitt projekt har nära beroenden till, dels för att samla in information om vad som är på gång men även för att se om det är något som kommer att påverka oss.

Jag jobbar även en hel del med den lite mer långsiktiga planeringen för att säkerställa att det vi levererar möter de förväntningar som finns ute i våra olika regioner. För att kunna göra det har jag löpande avstämningar med min kravägare som hjälper mig hålla koll på backlogen och min styrgrupp som stöttar mig i strategiska frågor. Vi har även två kundrepresentanter och en referensgrupp som vi tar hjälp av under projektet för att kunna samla in feedback och verifiera funktionalitet under projektets gång. Något som är superviktigt för att kunna säkra upp slutleveransen och säkerställa att vi får ut något på marknaden som faktiskt kommer att kunna användas.

IMG_20170919_174749

Att jobba som projektledare i en global organisation kan många gånger vara utmanande då vi i princip alltid jobbar med distribuerade team och har kunder med väldigt olika behov, men det innebär också att jag får komma i kontakt med massor av härliga personligheter och kulturer.
Det finns få saker som slår en fnissig tjejkväll på en strand i Colombo, eller att höra ditt team skråla “Hell and Gore” på kräftskivan som du bjudit in till.