Alumniporträtt

Maria Bladh

Namn: Maria Bladh

Studerade systemvetenskap: 2010-2013 med inriktning IT-projekt

Var hade du din praktik och vad fick du göra?

Min praktik var på CGI i Linköping där jag bland annat fick vara med ett förvaltningsprojekt som arbetade agilt med utvecklingsmetodiken Scrum. Jag fick även agera projektstöd i ett utrullningsprojekt av hårdvara på SMHI i Norrköping.

Varför är det bra med praktik?

Jag tror alltid det är bra att ha praktik för att på så sätt skaffa sig erfarenheter men också bra referenser. Efter studietiden när det är dags att söka jobb är det guld värt att ha en bra referens likaså bra arbetslivserfarenheter, vilket praktiken ger.

Engagemang under studietiden?

Kassör i SM

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Jag har haft nytta av i princip hela utbildningen. Att ha en övergripande bild över system, människa och verksamhet har hjälpt mig oerhört i mitt dagliga arbete. Vidare måste jag nog säga att kandidatuppsatsen och diverse andra grupparbeten som resulterat i en rapport har givit mig mycket, då jag ständigt både skriver och granskar dokumenthandlingar.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag arbetar just nu som Systemteknik-konsult på Etteplan i Linköping. Arbetet som konsult är väldigt variera och innebär i stor mån att vara flexibel och ta sig an nya utmaningar. Nu senast har jag vidareutvecklat och uppgraderat ett publikationshanteringssystem åt Försvarsmakten.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Jag började som trainee på ett företag som hette ProAvia. ProAvia hade specialiserat sig på Systems Engineering-tjänster åt främst flygrelaterade branscher med komplexa system. I samband med att min traineeanställning gick över till en fast konsulttjänst blev ProAvia uppköpta av Etteplan och bildade det nya affärsområdet Systemteknik.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Att våga söka sig till arbetsplatser som inte är ”vanliga IT-bolag” utan faktiskt utforska arbetsmarknaden ytterligare. Våra kunskaper passar inom fler områden än just IT. Detta gör att arbetsmarknaden blir bredare och dessutom mycket mera spännande.

Vill dessutom passa på att tipsa om att våga söka och då även till företag som inte har utannonserade tjänster. Bättre och visa vem du är än att bara söka en redan utannonserad roll.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Spännande
  2. Otroligt lärorikt
  3. Flexibelt