Alumniporträtt

Martin Brate

brate

Namn: Martin Brate

Ålder: 24 år

Födelseort och uppväxt: Stockholm/Strängnäs

Studerade systemvetenskap: 2010-2014, dock ledig ett år HT12-VT13

Varför systemvetenskap?

Anledningen till att jag valde just Systemvetenskap var den bredd på utbildningen som erbjöds. Det finns möjlighet att studera kurser i ett spektra som sträcker sig från relativt grundläggande aspekter av IT till mer djupgående tekniska delar som programmering, databashantering och systemarkitektur. Jag fann även ett intresse i möjligheten att välja kurser som berör ekonomi och management. Allt detta tillsammans innebär generellt sätt; Du lär dig litegrann om väldigt mycket. Något som du har stor nytta av när arbetlivet knackar på dörren.

En annan aspekt som lockade mig är att utbildningen sträcker sig över tre år, detta ger ett försprång mot andra utbildningar inom IT som ofta sträcker sig över en period på fem år. Man kommer ut tidigt på arbetsmarknaden vilket ger möjligheten att snabbt få använda de teoretiska delarna praktiskt. Erfarenhet slår teori på fingrarna alla dagar i veckan, enligt mig.

Intresset för IT kommer nog i grunden från en del datorspelande. Men detta intresse eldas kraftigt på av den envisa IT-ineffektivitet som råder i dagens samhälle. Går saker att effektivisera med hjälpa av enkla IT-system så har jag generellt sätt jäkligt svårt att förstå varför man inte gör det. Utbildning har indirekt gett mig möjligheten att faktiskt göra något åt detta.

Inriktning på kandidatprogrammet?

Inför det tredje året av utbildningen valde jag inriktningen IT & Management. Detta gav mig möjlighet att bredda mina kunskaper inom ämnen som egentligen inte bara berör IT utan snarare hur organisationer fungerar i sin helhet. Ett perspektiv som ger förståelse för varför IT krävs och vad syftet är med att genomföra IT-projekt. Kort sagt kan man säga att det har hjälpt mig att vidga vyn för hur IT och verksamhet kopplas samman inom organisationer.

Varför denna inriktning?

Personligen ligger mitt intresse i att fungera som en länk mellan utvecklare, leverans och kund, något som IT & Management inriktningen gav mig fördjupad kunskap inom.

Engagemang under studietiden?

Jag var delaktig i en hel del olika engagemang under min studietid. Att engagera sig i aktiviteter som låg utanför studierna gav mig, förutom hopp om livet, något att se fram emot som substitut för tentaplugg och den ständiga köttbulle-makaroner-lådan med alldeles för mycket ketchup.

Jag satt med i SM 11/12 som ekonomiansvarig. Det innebar indirekt att jag även satt med i styrelsen. Att vara med i SM gav mig en hel del, förutom sjuk tolerans för alkohol. Framför allt tycker jag att det gav mig sociala aspekter och inte minst hjälpte det mig att skapa ett stort socialt nätverk. Något som du alltid har stor nytta av i livet, inte bara under studietiden utan även när du ger dig ut i arbetslivet.

Jag satt även med som Sponsoransvarig för LINK-dagarna 2014, under mitt tredje år. Detta gav mig möjligheten att komma ut och få träffa många olika företag, en erfarenhet som jag har nytta av än idag. Det handlade om att vara kreativ och komma på roliga metoder för att dra in sponsring för olika delar av projektet. Men framför allt handlade det om att kunna släppa sociala spärrar och jag fick chansen att lära mig tacka sociala utmaningar.

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Jag valde att inte studera vidare efter min Kandidatexamen, framför allt eftersom jag blev erbjuden arbete men även eftersom jag personligen tror på erfarenhet framför teori.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Det jag tagit med mig är framför allt den breda kunskapen som utbildningen erbjuder samt alla de sociala delarna som universitetstiden erbjudit.

Finns det någon kurs eller evenemang du önskat att du gått på men inte gjorde?

Jag grämer mig ibland för att jag inte gick på fler företagsbesök och lunchföreläsningar, det är något som tar väldigt lite av din tid men oftast ger mycket tillbaka. Att dessutom få möjligheten att visa upp ansiktet för framtida arbetsgivare är alltid bra.

När det kommer till kravaller så har jag inte missat så många, så det är väll mitt bästa tips; Njut av att kunna festa på en torsdag, det blir lite svårare sen när du väl börjat jobba.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Idag är jag anställd som IT-projektledare på Softronic, jag har arbetet i denna roll sedan augusti 2014.

Hur fick du jobbet?

Jag ansökte för en tjänst som utvecklare men eftersom jag inte kan programmera så blev det problematiskt. Men jag hade lite tur, ett litet tag senare sökte de en juniorprojektledare (inofficiellt), då låg mitt CV längst upp i högen så det var bara tacka och boka för erbjudandet. På den vägen var det!

Vad kan man lära sig av det? Skjut på allt som rör sig, har man tur träffar man något utan att veta om det.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Som projektledare fungerar jag primärt som länken mellan utvecklare, kund och chef. Jag ser till så att utvecklarna alltid vet vad de ska göra och har goda förutsättningar att göra det. Jag ser till så att kunden alltid är nöjd och vet vad som händer i projektet. Jag ser även till att chefen har full koll på vad som händer rent allmänt i mina projekt.

Förutom de kommunikativa delarna handlar mitt arbete mycket om att skapa projektplaner, kravspecifikationer, systemspecifikationer, estimat och tidsplaner. Sen är det väldigt viktigt att man ser till så dessa efterföljs till bästa förmåga, annars finns det ju inget syfte med att skriva dem.

Sen arbetar jag även en hel del med att skapa flödesdiagram, mockup’s och liknande grafiskt-förklarande aspekter för att kunna delge kunden hur vi som leverantör tänker i olika projekt.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Tidigare meriter är självklart viktigt men det handlar oftast om att arbetsgivaren vill anställa en person som de ser potential i. Alltså spelar det i min mening större roll hur du är som person än om du kan tjugo-elva decimaler på pi.

För mig har det generellt sätt handlat om att bidra med ett stort engagemang, ett sjukt driv och en hel del mjuka varma kramar och skratt. Alla gillar glada människor, dom som inte gör det vill du ändå inte jobba med. Inget i livet kommer gratis så se till att kämpa lite också.

Har du några råd till framtida och blivande Systemvetare som vill ha ditt yrke?

Snappa upp så mycket ni kan från kurserna, men glöm inte bort att gå på kravall och bygga sociala nätverk. I rollen som projektledare är det väldigt viktigt att klara av det sociala, det är något som återkommer i nästan alla delar av mitt arbete.

Annars; Sök massvis med jobb, chansen att få anställning ökar för varje skickat ansökningsmail. När det kommer till att gå på arbetsintervjuer; Skäms inte, gå på intervjun och kör ditt eget race. Ingen minns en fegis.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Jag får vara med från början till slut i projekt och kan se nyttan av det vi skapar.
  2. Jag har möjlighet att i högsta grad påverka vad vi levererar mot kund.
  3. Jag får mer i lön än vad jag fick från CSN.