Alumniporträtt

Martin Jönsson

Namn: Martin Jönsson.

Ålder: 27

Studerade systemvetenskap: 2011-2014.

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

IT-Management.

Engagemang under Studietiden?

Tyvärr inte, det är något jag ångrar ibland. Jag var alldeles för studieorienterad!

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Nej.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Jag tycker att utbildningens bredd har gett goda förutsättningar för den roll jag besitter nu. Jag fungerar ibland som en länk mellan utvecklare och kunder och då är det värdefullt att både ha grundläggande förståelse för programmering och utveckling, och samtidigt ha en förståelse för kunders verksamhetsbehov och arbetsflöden.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag jobbar idag som ERP konsult på ett företag här i Linköping som heter United Computer Systems (UCS).

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Som jag redan nämnt har jag ofta en roll mellan utvecklare och kunder och sitter ofta med i olika möten med kunder. Det händer även att jag är hos kunder på säljmöten, visar en produkt eller kartlägger och utreder IT-relaterade behov. ERP står för Enterprise Resource Planning, eller affärssystem på svenska. Det innebär att jag har en inriktning mot affärssystem, omkringliggande system och rutiner.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Innan jag började på SVP jobbade jag som IT-tekniker i tre år. Arbetslivserfarenheten inom speciellt IT var något som värderades av min arbetsgivare och bidrog till att jag fick jobbet. Jag började direkt som ERP-konsult efter utbildningen och kastades för mig in i en ny IT-relaterad verksamhet. Då affärsområdet är relativt nystartat så har jag goda möjligheter att lära mig nya saker och få vara med och bygga upp någonting från grunden. Det är en utmaning, helt klart.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Se till att praktisera under en period. Det ger möjligheten att gå bredvid någon som kan tänkas arbeta med liknande arbetsuppgifter som du kommer att göra efter din utbildning och det ser bra ut på CV:t. Jag tror det är särskilt viktigt och värdefullt om du inte har så mycket arbetslivserfarenhet sedan innan. Jag praktiserade inte under min utbildning men det är något jag kan ångra idag. Sluta aldrig nätverka och börja söka jobb i god tid innan du tar din examen!

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Utmanande
  2. Varierande
  3. Belönande

Vi i SAKS tackar Martin för hans tid och önskar honom all lycka i framtiden.