Alumniporträtt

Matilda Östlund

Namn: Matilda Östlund

Studerade systemvetenskap: 2008-2011

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Systemvetenskap på Linköpings universitet med inriktning IT-Management. Skrev min Kandidatuppsats på Saab Aeronautics om Standardisering vs Flexibilitet i arbetsprocesser. Läste sedan en ettårig master på IT- Management programmet på LIU. Sex månader av dessa pluggade jag i Australien, Adelaide. Min magister uppsats skrev jag för IFS då ämnet var riskhantering i agila projekt. Mina fyra år på Liu har varit väldigt utvecklande och det är kul att i efterhand se vilken skillnad det är på de arbeten jag gjorde i ettan mot Magisteruppsatsen. Men framförallt var mina fyra år otroligt roliga!

Engagemang under Studietiden?

Mitt andra år på Systemvetenskap blev ett hektiskt år då jag engagerade mig som Festerichef för SM. Där gjorde vi allt ifrån att arrangera de två nolle-p veckorna med fester, sittningar, sport och lekar till att genomföra den stora kravallen Suntrip tillsammans med lärarnas och Pol-kands festeri. Däremellan ordande vi vårfesten, sittningar och pubkvällar. Trots att det är tidskrävande var det ett av de roligaste åren, då man lär känna otroligt många, inte bara från det egna programmet.

Mitt tredje år på Systemvetenskap satt jag som ordförande för SAKS styrelse. Där arbetade vi med att driva studentrelaterade frågor inom sektionen men också gentemot universitetet för att skapa en så bra studiesituation som möjligt för våra medlemmar. Detta är en erfarenhet som varit lärorik och som jag haft stor nytta av senare i yrkeslivet

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Magisterexamen i IT-Management på Linköpings Universitet. 

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Självklart har jag haft stor nytta av min utbildning. Det som varit viktigast för mig att ta med mig är hur man hittar information snabbt. Det är inte detaljfrågorna och detaljkunskapen jag kommer ihåg från utbildningen men jag har lärt mig att snabbt ta tag i och hitta information om ett ämne. Jag har också haft väldigt stor nytta av mina engagemang såsom styrelsen och festeriet då du väldigt sällan arbetar ensam är det viktigt att lära sig hur man kan arbeta med olika människor. Mina sex månader utomlands har också gjort mig mycket säkrare på engelskan vilket är ett stort plus då jag nästan enbart arbetar på engelska nu.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Konsult

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Jag har sedan jag slutade på LIU framförallt arbetat i stora systemimplementations projekt utomlands. Där har mina arbetsuppgifter varierat. Till en början arbetade jag som utvecklare då mina uppgifter var att skriva funktionella och tekniska designer tillsammans med klienten för att sedan utveckla/ konfigurera detta i standardsystemet som vi arbetade med. Därefter har jag arbetat med test och testledning då uppgifterna varit att planera, skriva, utföra och leda testning. Jag har även arbetat med att planera och utföra utbildning i systemet både internt inom projektet men även externt mot klienten. Så arbetsuppgifterna har varit många och olika, det är det som har blivit charmen!

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Efter kandidat examen läste jag vidare med en ettårig magister, detta för att jag gärna ville plugga utomlands men även för att jag inte kände mig klar med universitetet än. Detta är jag otroligt glad att jag gjorde då detta visades sig vara nödvändigt för att jag skulle få det jobba jag har idag. Efter Magistern sökte jag jobb, framförallt som konsult då jag ville prova lite olika saker och inte var helt säker på vad jag ville rikta in mig på. Det var ett bra beslut då jag tycker det är otroligt kul att ingen dag är den andra lik.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Förändring är allt inom IT. Det är en otroligt snabb bransch så det är bra att ha ett öppet sinne och att vilja prova nya saker. Oavsett vad du har tänkt att rikta in dig på i framtiden, programmering eller verksamhetsutveckling eller gå mot projektledning skulle jag rekommendera att åtminstone lära sig grunderna i programmering, det kommer igen i mycket och förståelsen är viktig.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Det går fort! Branschen ändrar sig hela tiden
  2. Ingen dag är den andra lik, man hinner aldrig tycka något är enformigt
  3. Alla härliga människor

Tack Matilda för intervjun och lycka till vidare!