Medlemskap

Vi i SAKS vill att alla ska kunna bli medlem i sektionen och vi har därför ingen medlemsavgift, det enda du betalar är kåravgiften. Det ska löna sig att vara medlem i SAKS! För att bli medlem i SAKS måste du samtidigt bli medlem i kåren, StuFF. Anledningen till det är att vårt arbete är  så integrerat med varandra att det inte hade fungerat att vara medlem i den ena utan att vara medlem i den andra. När du ska bli medlem använder du dig av StuFFs medlemsportal. Där väljer du att vi vill bli medlem i StuFF och sedan SAKS som är din sektion. När du väl har betalat in så är du medlem i SAKS.

 

Förmåner

 • Tillträde till sektionsrummet i Kårallen.
 • Möjlighet att vara sektionsaktiv i styrelsen eller något utskott eller arbetsgrupp.
 • Kontakt med näringslivet genom gästföreläsningar och studiebesök.
 • Möjlighet att utnyttja sektionens utbildningsbevakning för att påverka utbildningen och förbättra kurser du läser.
 • Kontakt med näringslivet genom gästföreläsningar och studiebesök.

Rabatter

 • Sänkt pris på alla kravaller under året.
 • Rabatt på alla event anordnade av SAKS. Sektionen anordnar pubar, LAN, sittningar och mycket annat.
 • Billigare inträde på studentkrogarna.
 • Sänkt pris på sektionsväskan.

 

Ett medlemskap i SAKS ger ett medlemskap i kåren. 

Studiesocialt

 • Kåren och sektionerna anordnar N0lle-p
 • Rabatter på fem kårhus och kravaller
 • Kåren tar emot dina idéer om studentlivet och förverkligar dem.

Rabatter och förmåner

 • Studentrabatter hos Östgötatrafiken.
 • Campushallen i Linköping (2 fria månader vid köp av årskort).
 • Friskis & Svettis i Norrköping (2 fria månader vid köp av årskort).

Studierelaterat

 • Utbildningsbevakning och kvalitetsäkring.
 • Kårerna var drivande i att införa campusbussen.
 • Möjlighet att engagera sig i projekt, mottagningsverksamhet, m.m.
 • StuFF stöttar sektionerna finansiellt och genom utbildningar.
 • Kåren är en stödfunktion för studenten. Till oss kan du alltid vända dig om du har frågor eller problem.
 • Kårerna har arbetat fram anonyma tentamina och jobbar nu för anonyma hemtentamina.
 • NSI -Lyfter fram studenternas åsikter för fortsatt utveckling av LiU.
 • Kårerna drev igenom utökade öppettider för biblioteken.
 • KOMBO -Hjälper nya studenter att hitta bostad (drivs av Kårservice).
 • Radar -En arbetsmarknadsdag för StuFFs studenter.

Subventioneringar

 • Rabatt på inträdet till SAKS sittningar och pubkvällar.