Vad gör vi?

SAKS

SAKS är sektionen för Systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet.

SAKS är en viktig del av universitetslivet och har egentligen två syften: att fungera som länken mellan studenterna, kåren och universitetet samt att skapa en bra sammanhållning mellan alla studenter på programmet. SAKS för alltså sina medlemmars talan mot universitetet och bevakar, tillsammans med StuFF, bland annat kvalitén på utbildningen.

Vi anordnar spännande aktiviteter såsom gästföreläsningar, studiebesök, sittningar och pubkvällar.

SAKS jobbar ständigt med att påverka och förbättra arbetsmiljön för de studerande. Detta genom att se till att det finns tillgängliga och väldimensionerade studieplatser, välutrustade mikrorum m.m. Ett av våra viktigaste uppdrag är att ständigt bevaka kursernas kvalité. Detta för att hålla programmet så relevant och attraktivt som möjligt, såväl för er studenter som företag i näringslivet.