Alumniporträtt

Philip Widerström

PhilipWiderstrom1Namn: Philip Widerström

Ålder: 25

Studerade systemvetenskap: 2011-2014

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Management.

Engagemang under Studietiden?

Vid sidan av studierna var jag aldrig involverad inom SAKS, SM eller liknande. I slutet av årskurs två fick jag genom en bekant höra att Flamman sökte personal, så jag sökte dit och jobbade sedan där under mitt tredje år. I efterhand är jag väldigt glad över att jag sökte mig till flamman då jag utöver erfarenheten av att stå i baren framförallt lärde känna nya människor från andra program och utbildningar.

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Under mitt första år av utbildningen var jag övertygad att jag endast skulle läsa tre år på universitetet. När examen närmade sig var jag inte alls lika säker på det längre och övervägde då att fortsätta med studierna på masterprogrammet. Men när jag i anslutning till examen blev erbjuden anställning hos Sogeti valde jag att lägga planerna om fortsatta studier i ytterligare två år på is och tackade då ja till jobberbjudandet.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Det är svårt att lyfta fram enskilda kurser eller moment från utbildningen som jag haft mest nytta av. Men om jag ska välja ut några kurser är det framförallt databas och programmeringskurserna som jag i efterhand anser att jag haft mest nytta av då jag dagligen kommer i kontakt med kod och databaser, trots att jag inte arbetar med systemutveckling. För min del har dessa kurser var särskilt nödvändiga då jag innan utbildningen aldrig hade varit i kontakt med programmering.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

I höstas började jag på Sogeti Test Academy vilket är en sex månader lång traineeutbildning med fokus mot test och kvalitetssäkring. Syftet med programmet är att skola in de som blivit antagna till att succesivt kunna axla rollen som testkonsult genom att kombinera uppdrag hos kund med passande utbildningar.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Jobbet som testkonsult handlar i grova drag om att för kunds räkning säkerställa kvalitén på system, applikationer och produkter genom att genomföra olika tester på dessa. I dagsläget sitter jag på uppdrag hos Finansinspektionen i rollen som applikationsspecialist där min huvudsakliga uppgift är att testa det nuvarande, och även de kommande versioner utav ett transaktionssystem för att säkerställa att de fungerar som det ska, samt att systemet lever upp till de krav och bestämmelser som finns.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Det var faktiskt slumpen som var den avgörande faktorn till att jag började jobba med test då jag under utbildningen knappt visste att man kunde jobba med det. Under den sista terminen fick höra talas om traineetjänsten hos Sogeti och fann upplägget väldigt intressant. Trots att jag inte hade tidigare erfarenhet eller kunskap kring test så valde jag att söka tjänsten vilket resulterade i att jag några veckor senare blev erbjuden anställning.

Har du några råd till framtida och blivande Systemvetare som vill ha ditt yrke?

Oavsett vart man hamnar efter examen är mitt främsta tips att man verkligen vågar ställa frågor när man är ny!! Visst tar det emot, och kan rent av vara pinsamt att ställa frågor kring saker som anses vara grundläggande och i vissa fall även självklara. Få förväntar sig att man som ny ska förstå och veta allt. Så slappna av, ställ frågor och försök istället att ta vara på den kunskap och kompetens som finns inom organisationen för att på så vis bli bättre i din yrkesroll.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. 1. Utvecklande och varierande arbetsuppgifter
  2. 2. Fokus på problemlösning
  3. 3. Stora möjligheter till personlig utveckling

Vi i SAKS tackar Philip för hans tid och önskar honom all lycka i framtiden!