Programmet

Systemvetenskap vid Linköpings Universitet

Som systemvetare från Linköpings universitet kommer du att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden – du förstår hur IT påverkar oss människor och hur det kan stödja och utveckla såväl företag som offentliga organisationer. Utbildning är tvärvetenskaplig och verksamhetsnära, med fokus på människa, teknik och organisation i ett samspel. Arbetssättet är projektorienterat, och det finns möjlighet till både praktik och studier utomlands. Under termin 5 väljer du mellan två olika inriktningar, management och verksamhetsutveckling eller systemutveckling.

Läs mer om vad en systemvetare är och kan jobba med här.


Utbildningens två inriktningar


mark-516277_640

Management och verksamhetsutveckling

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan utvecklas och användas ur ett lednings- och organisationsperspektiv. Du kommer att utveckla dina kunskaper inom bland annat verksamhetsutveckling, styrningsprinciper och organisering.

Läs mer om management och verksamhetsutveckling

programming-583923_640

Systemutveckling

Inriktningen fokuserar på konstruktion av IT-system i en verksamhetskontext och ger dig kunskaper och färdigheter inom mjukvarudesign och programmering. Inriktningen är i huvudsak teknisk till sin karaktär.

Läs mer om inriktningen systemutveckling


Masterprogram


mark-516277_640

IT och Management

Efter att du har läst det 3-åriga systemvetenskapliga programmet kan du välja att vidareutbilda dig med en masterutbildning.

Läs mer om masterutbildningen

Mer information om programmet och hur du ansöker finns på Linköping Universitets hemsida