Management och verksamhetsutveckling

Management och verksamhetsutveckling

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra organisationer eller privata kunder.

Organisationer satsar i allt högre grad på moderna IT-system som stöd för att bedriva sin verksamhet. IT-system ses ofta som en del av en företagsstrategi. IT-systemen har därmed en avgörande betydelse för hur man bedriver verksamhet. Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra organisationer eller privata kunder. Du kommer bl a att studera:

  • verksamhetsprocesser
  • styrningsprinciper
  • organisationsfrågor
  • affärssystem

En stor del av studierna ägnas åt frågor om hur man kan styra verksamheter med hjälp av IT. Av särskilt intresse är att förstå vilka för- och nackdelar som användning av IT-system innebär för verksamheter. Det innebär att du utöver ett IT-kunnande även får en särskild kompetens avseende managementfrågor. Centrala kurser innehåller ekonomiska aspekter på IT-system, elektroniska affärer, systemutvecklingsprojekt samt affärssystem och organisering. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att:

  • förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet
  • förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa
  • kunna arbeta med organisationsfrågor, strategiska frågor och frågor om verksamhetsstyrning
  • ha en grundläggande kunskap om utveckling av IT-system
  • ha en grundläggande kunskap om hur IT-systemen används