Systemutveckling

Systemutveckling

Inriktningen IT-systemutveckling syftar till du skall få kunskap om design av webbaserade system som kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra företag eller privata kunder. Utöver en traditionell IT-kompetens, får du en särskild kompetens i IT-systemutveckling.

Överallt möter vi IT-system. Man kan säga att IT numera är ett naturligt inslag i vår vardag. IT finns inte bara på jobbet utan vi möter IT likaväl på vår fritid, t ex när vi bokar resor, beställer varor på Internet, spelar dataspel eller pratar i mobiltelefoner.

Inriktningen är i huvudsak tekniskt till sin karaktär, men samhällsvetenskapliga inslag förekommer. Detta innebär att tekniken, det vill säga hur webbaserade IT-system designas och programmeras är i fokus men det sammanhang (dvs den verksamhet) som IT-system förekommer inom betonas också.

Inriktningen erbjuder en modern och aktuell kompetens avseende design av webbaserade system. Centrala kurser innehåller webbutvecklingsverktyg, programmeringsspråk, databaser, objektorienterade arbetssätt och elektroniska affärer. När du har tagit din examen efter tre år kommer du att:

  • ha kunskap om modern webbutveckling
  • förstå hur IT-system används
  • förstå hur IT-system kan underlätta för företag att bedriva affärsverksamhet
  • förstå hur IT-system underlättar för myndigheter att kommunicera med medborgare och vice versa
  • ha kunskap om moderna utvecklingsverktyg