Masterprogrammet

Masterutbildning

Masterprogrammet IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan informationsteknik och management. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor – något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på.

Programmet har två profiler med fördjupning i IT eller management. Du kan välja att inrikta dig på teknik och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.

Oavsett vilken profil du väljer får du en förståelse för samspelet mellan IT och organisation. Programmet förenar ett djup inom IT och management och bidrar till aktuella och relevanta kunskaper inom området.

Du kan välja att läsa ett eller två år på programmet.

Mer information finns på officiella webbplatsen här.