Systemvetenskap

Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Om programmet

Som systemvetare från Linköpings universitet kommer du att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden – du förstår hur IT påverkar oss människor och hur det kan stödja och utveckla såväl företag som offentliga organisationer. Utbildning är tvärvetenskaplig och verksamhetsnära, med fokus på människa, teknik och organisation i ett samspel. Arbetssättet är projektorienterat, och det finns möjlighet till både praktik och studier utomlands. Under termin 5 väljer du mellan två olika inriktningar, management och verksamhetsutveckling eller systemutveckling.

Systemvetenskap har funnits vid LiU i 40 år och vi är något av pionjärer på området. Utbildningen har förnyats många gånger sedan dess, och i sann LiU-anda är den tvärvetenskaplig och utvecklad i nära samarbete med arbetsgivare. Den är baserad på den senaste forskningen och bygger till stor del på projektarbeten. Programmets upplägg ger dig möjligheten att göra praktik eller att studera en termin utomlands.


 

Jobb inom ett halvår

Systemvetare efterfrågas i alla typer av branscher, i både den privata sektorn och i offentlig förvaltning. Majoriteten av våra studenter har fått kvalificerade jobb inom ett halvår efter avslutad utbildning och ingenting tyder på att behovet kommer att minska. Programmet ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå till exempel till vår masterutbildning i IT och management.

Välj mellan två inriktningar

Programmet erbjuder två olika inriktningar: Management och verksamhetsutveckling samt systemutveckling.

Management och verksamhetsutveckling

Inriktningen syftar till att du skall förstå hur IT kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra organisationer eller privata kunder. Fokus ligger på utveckling och användning av informationsteknik ur ett organisations- och ledningsperspektiv. Du får kunskaper om digitalisering, IT-system som strategiskt stöd samt ledning av verksamhetsförändringar kopplade till IT. Du kan ta en roll som till exempel IT-arkitekt, systemutvecklare eller IT-konsult.

För inriktningen sätts management och verksamhetsutveckling i förgrunden och IT i bakgrunden. Under den femte terminen läser den studerande kurser helt i relation till sin valda inriktning. Inom ramarna för inriktningen erbjuds valbara kurser inom exempelvis företagsekonomi och informatik.


Systemvetenskap

Systemutveckling

Systemutveckling fokuserar på konstruktion av verksamhetsnära IT-system och ger dig gedigen IT-kompetens. Mjukvarudesign och programmering är centralt och du kommer själv kunna skapa nya system och tjänster. Inriktning mot systemutveckling öppnar dörrar för att jobba som till exempel mjukvaru- och systemutvecklare samt systemanalytiker.

Inriktningen syftar till du skall få kunskap om design av webbaserade system som kan stödja företag och organisationer när man gör affärer med andra företag eller privata kunder. Utöver en traditionell IT-kompetens, får du en särskild kompetens i IT-systemutveckling. Inriktningen är i huvudsak tekniskt till sin karaktär, men samhällsvetenskapliga inslag förekommer. För den femte terminen erbjuds valbara kurser inom exempelvis programmering, IT-design och informatik. 

Systemvetenskap

Programmets upplägg

Fullföljande av utbildningen ger en filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning.

Preliminära kurser, gäller fr.o.m HT2020.

Termin 1

 • Introduktion till informatik – människa, teknik, organisation (7,5 hp)
 • Problemlösning och programmering (7,5 hp)
 • IT-projekt och projektledning (7,5 hp)
 • Diskret matematik och logik (7,5 hp)

Termin 2

 • Objektorienterad programmering i Java (7,5 hp)
 • Informationssystemutveckling (7,5 hp)
 • Kvalitativa metoder i teori och praktik (7,5 hp)
 • Användarperspektiv på digital design (7,5 hp)

Termin 3

 • Kalkylering och beslutsstöd (7,5 hp)
 • Databaser och datamodellering (7,5 hp)
 • Affärssystem för företag (7,5 hp)
Inriktning: Management och verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsutveckling och digitalisering (7,5 hp)
Inriktning: Systemutveckling
 • Datastrukturer och algoritmer (7,5 hp)

Termin 4

 • Samhällets digitalisering (7,5 hp)
 • Perspektiv på säkerhet och IT (7,5 hp)
 • Hållbara IT-projekt och IT-förvaltning (15 hp)

Termin 5

Valfria kurser inom vald inriktning. Den femte terminen kan genomföras utomlands. Under terminen erbjuds studenter inom båda inriktningarna möjligheten att genomföra verksamhetsförlagd praktik (15 hp).

Termin 6

 • Samhällsvetenskapliga metoder (7,5)
 • Kandidatuppsats i informatik (15 hp)
 • Systemvetares profession: människa, teknik och organisation (7,5)

 

Information från den officiella hemsidan för Linköpings universitet (Hämtad 2020-06-04)

Utlandstermin

På programmet finns möjligheten att läsa en termin (Termin 5) utomlands. Linköpings universitet har avtal med 400 universitet i 50 olika länder. Varje år reser cirka 600 studenter från LiU ut i världen för att studera vid någon av  partneruniversiteten. Som utbytesstudent betalar du ingen terminsavgift till värduniversitetet och du kan få studiemedel under tiden. Resan, mindre avgifter, boende med mera tillkommer.

Information hämtad från den officiella hemsidan för Linköpings universitet (Hämtad 2020-06-04)

Systemvetenskap