Alumniporträtt

Thomas Rieger

Namn: Thomas Rieger

Studerade systemvetenskap: 2010/2013

Inriktning på kandidatprogrammet i systemvetenskap?

Har pluggat systemvetenskap med inriktning mot IT-projekt. Att jag valde den inriktningen var för att jag ville göra praktik på heltid under hösten årskurs 3. Det är jag glad att jag gjorde, då jag kan ha nytta i mitt arbete av det halvår jag var ute och praktiserade på ett annat företag. Min praktik gjorde jag på IFS, affärssystemleverantören. Mitt uppdrag var att undersöka hur god kvaliteten på den systemdokumentation som finns är, och hur den skulle kunna förbättras.

Den största lärdomen jag fick från praktiken var att det i verkligheten inte fungerar som det gör i skolböckerna. Det finns så sjukt många faktorer som påverkar hur människor beter sig och hur beslut tas, att en skolboksmodell inte är hållbar att bara smacka in som den beskrivs i teorin.

Engagemang under studietiden?

Jag var under årskurs två engagerad inom SM, där jag var sponsor-ansvarig. Det var det roligaste året i mitt liv och jag lärde mig oerhört mycket om både mig själv och om andra. Den största nyttan jag haft av att vara med i SM är det breda kontaktnät jag skaffade mig med många kamrater på andra linjer. Det är ju faktiskt så att många jobb fås genom kontakter och då är det viktigt att ha kontakter på många olika ställen inom arbetslivet.

Vidare utbildning efter kandidatexamen?

Har ej utbildat mig vidare då jag inte kände ett behov av det när jag fick jobb. Det lockade mig mer att komma ut i verkligheten, och jag är av den bestämda uppfattningen att arbetslivserfarenhet med gott betyg väger tyngre än VG på en teoretisk kurs.

Vad har du haft mest nytta av från utbildningen och varför?

Jag skulle säga att det jag haft mest nytta av är ett kritiskt förhållningssätt till information, samt processtänk. Hur man kommer från punkt A-E via B-C-D.

Var jobbar du just nu och vilken position har du?

Jag arbetar idag som Business Analyst på Advania AB.

Vad innebär det och vilka arbetsuppgifter har du?

Som BA är det min uppgift att representera Advania ute hos våra kunder. Där är jag ofta med i styrgruppsmöten eller projektledningsteam. Min roll är ofta att agera proxy och förstå både kunden och utvecklaren och kunna vara en länk däremellan. Det ställer krav på att jag måste kunna både tekniken och verksamheten, och gärna hur tekniken ska stödja verksamheten på bästa sätt.

Hur har du tagit dig till den position du har i yrkeslivet just nu?

Detta är mitt första arbete, men inte mitt sista. Min ambition är att göra karriär och en målsättning jag har är att bli någon form av personalchef på en IT-avdelning/IT-enhet. Gärna på något större globalt företag.

Har du några råd till framtida och blivande systemvetare som vill ha ditt yrke?

Det finns inga dumma frågor. Och även om vissa kurser känns irrelevanta så är tankesättet och det bakomliggande en bra platta att börja bygga sin förståelse och kunskap i arbetet på. Man kan inte så mycket när man börjar jobba, men utbildningen ger en snabb inlärningskurva av hur man jobbar.

Tre snabba om ditt yrke:

  1. Jag känner att jag utvecklas varje dag och min utveckling uppmärksammas från min chef.
  2. Det är oerhört roligt och lärorikt att arbeta med olika kunder i olika verksamheter med olika uppdrag.
  3. Mina arbetskamrater är väldigt hjälpsamma och uppmuntrande.