Systerskapet

Systerskapet är en damförening och ett utskott till SAKS. Deras syfte är att öka jämställdheten på det systemvetenskapliga programmet och inom IT-branschen, de försöker uppnå syftet genom att stärka gemenskapen och sammanhållningen på programmet samt genom att locka fler tjejer till det systemvetenskapliga programmet på Linköpings universitet.

De organiserar olika former av aktiviteter, bland annat lunchföreläsningar, företagsbesök och sociala event för programmets studenter för att tillsammans kunna öka jämställdheten på IT-inriktade utbildningar och arbetsplatser samt sprida glädje och gemenskap.

Systerskapets hemsida går att hitta på systerskapet.saksaren.se

DSC_0121 (kopia)

Foto: Armin Ehrenwall