Sektionen för systemvetenskap
och informatik

Linköpings universitet

✓ Utgör länken mellan sektionens studenter, kåren och universitetet

✓ Strävar efter att skapa en god sammanhållning mellan alla studenter inom sektionen

Sektionen för systemvetenskap och informatik
Linköpings universitet


 

✓ Utgör länken mellan sektionens studenter, kåren och universitetet

✓ Strävar efter att skapa en god sammanhållning mellan alla studenter inom sektionen

Följ våra sociala kanaler

SAKS som förening

SAKS styrelse består av tolv förtroendevalda personer fördelade på varsin post med ett specifikt ansvarsområde. SAKS är en viktig del av universitetslivet och har två huvudsakliga syften: att fungera som länken mellan studenterna, kåren och universitetet samt att skapa en god sammanhållning mellan alla studenter inom sektionen. SAKS för alltså sina medlemmars talan mot universitetet och bevakar, tillsammans med StuFF, bland annat kvaliteten på utbildningen.

Studiesocialt

Det studiesociala arbetet som bedrivs inom SAKS syftar till att främja gemenskapen mellan sektionens medlemmar. Studiesociala inslag är av stor vikt för ett motiverande och minnesvärt studentliv. Vi vill bidra med olika typer av evenemang för att kunna tillgodose olika typer av intressen inom sektionen. SAKS anordnar spännande aktiviteter såsom gästföreläsningar, studiebesök, sittningar och pubkvällar.

Utbildning och arbetsmiljö

SAKS jobbar ständigt med att påverka och förbättra arbetsmiljön för de studerande. Detta bland annat genom att se till att det finns tillgängliga och väldimensionerade studieplatser och välutrustade mikrorum. Ett av våra viktigaste uppdrag är att ständigt bevaka kursernas kvalitet. Detta för att hålla programmet så relevant och attraktivt som möjligt, såväl för er studenter som företag i näringslivet.

Näringsliv

SAKS arbete gentemot näringslivet syftar till att skapa och främja bra relationer mellan sektionens medlemmar och relevanta företag. Vid jobbsökande är det vanligtvis till fördel att ha haft tidigare kontakt med företag och att vara väl insatt i företagets verksamhet. SAKS ser därför till att skapa kontakter med näringslivet genom intressanta och inspirerande företagsevent.

SAKS som förening

SAKS styrelse består av tolv förtroendevalda personer fördelade på varsin post med ett specifikt ansvarsområde. SAKS är en viktig del av universitetslivet och har två huvudsakliga syften: att fungera som länken mellan studenterna, kåren och universitetet samt att skapa en god sammanhållning mellan alla studenter inom sektionen. SAKS för alltså sina medlemmars talan mot universitetet och bevakar, tillsammans med StuFF, bland annat kvaliteten på utbildningen.

Studiesocialt

Det studiesociala arbetet som bedrivs inom SAKS syftar till att främja gemenskapen mellan sektionens medlemmar. Studiesociala inslag är av stor vikt för ett motiverande och minnesvärt studentliv. Vi vill bidra med olika typer av evenemang för att kunna tillgodose olika typer av intressen inom sektionen. SAKS anordnar spännande aktiviteter såsom gästföreläsningar, studiebesök, sittningar och pubkvällar.

Utbildning och arbetsmiljö

SAKS jobbar ständigt med att påverka och förbättra arbetsmiljön för de studerande. Detta bland annat genom att se till att det finns tillgängliga och väldimensionerade studieplatser och välutrustade mikrorum. Ett av våra viktigaste uppdrag är att ständigt bevaka kursernas kvalitet. Detta för att hålla programmet så relevant och attraktivt som möjligt, såväl för er studenter som företag i näringslivet.

Näringsliv

SAKS arbete gentemot näringslivet syftar till att skapa och främja bra relationer mellan sektionens medlemmar och relevanta företag. Vid jobbsökande är det vanligtvis till fördel att ha haft tidigare kontakt med företag och att vara väl insatt i företagets verksamhet. SAKS ser därför till att skapa kontakter med näringslivet genom intressanta och inspirerande företagsevent.

SAKS styrelse 21/22

gruppbild1
Från vänster: Helena Appelqvist, Lukas Otterström, Anna Isaksson, Carl-Fredrik Hugosson, Alvina Johansson, Dennis Kinczyk, Philip Rettig, Calle Bertilsson, Alice Wimmerberg, Hugo Viertuktakk, Claudia Wahman, Gustav Gath

SAKS styrelse 21/22

gruppbild1
Från vänster: Helena Appelqvist, Lukas Otterström, Anna Isaksson, Carl-Fredrik Hugosson, Alvina Johansson, Dennis Kinczyk, Philip Rettig, Calle Bertilsson, Alice Wimmerberg, Hugo Viertuktakk, Claudia Wahman, Gustav Gath

Programmen inom sektionen

Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 hp  

Som systemvetare från Linköpings universitet kommer du att ha en unik kompetens på arbetsmarknaden – du förstår hur IT påverkar oss människor och hur det kan stödja och utveckla såväl företag som offentliga organisationer. Utbildningen är tvärvetenskaplig och verksamhetsnära, med fokus på människa, teknik och organisation i samspel. Arbetssättet är projektorienterat, och det finns möjlighet till både praktik och studier utomlands. Under den andra terminen väljer du mellan två olika inriktningar, management och verksamhetsutveckling eller systemutveckling.

Läs mer

Masterprogram IT och management, 120 hp   

Masterprogrammet IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan informationsteknik och management. Idag efterfrågar många arbetsgivare medarbetare som kan förena kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor – något som masterprogrammet i IT och management tagit fasta på. Programmet har två profiler med fördjupning i IT eller management. Du kan välja att inrikta dig på teknik och arbeta med exempelvis webbdesign, systemintegration och arkitektur eller fokusera mer på management för att arbeta med organisation, strategi och styrning av och med IT.

Läs mer

Gör din röst hörd!

Påverka din studiemiljö

Som student har du möjlighet att påverka din studiemiljö. I SAKS styrelse sitter det en arbetsmiljöansvarig som du kan kontakta angående eventuella problem med studiemiljön, detta går självklart att göra anonymt.

Förbättra utbildningen

I SAKS så strävar vi efter att kurserna på programmen ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Därför är det viktigt att studenterna låter oss veta om det finns något problem med kurser eller lärare. Om du upplever några problem kan du kontakta vår utbildningsbevakare. Detta går givetvis bra att göra anonymt.